نحوه ارسال

تمامی ارسال های کالا توسط فروشگاه نکست به انتخاب مشتری تعیین و ارسال می گردد. برای شهر اردبیل، در صورت درخواست مشتری، کالا با پیک اسنپ ارسال می شود.

توجه: تمامی ارسالی هایی که از طریق شرکت های تیپاکس ، چاپار و باربری انجام می شود ، هزینه ارسال با توجه به شهر مقصد توسط شرکت حمل کننده تعیین و هزینه بصورت پس کرایه خواهد شد.

توجه: در صورت هر گونه مشکل در اعمال مبالغ برای ارسال(در وبسایت)، درخواست واریز برای مشتری ارسال میگردد. عدم واریز بمنزله لغو سفارش بوده و مشتری میتواند عین مبلغی که واریز نموده پس بگیرد.

برای تعیین نحوه ارسال، در هنگام ثبت سفارش نحوه ارسال را مشخص نمایید.

 

ارسال رایگان: 

در صورتی که مبلغ سفارش بالای 500 هزار تومان باشد، فروشگاه بصورت رایگان مرسوله را ارسال مینماید.